Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mần non OneSky - Đà Nẵng

Sáng ngày 23/09/2022 đã diễn ra buổi Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mần non OneSky - Đà Nẵng

Trong 5 năm qua, Trung tâm CSGDMN OneSky đã chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho 𝟔𝟐𝟖 trẻ em là con của các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, và đóng vai trò là mô hình chuẩn quốc gia về chăm sóc và giáo dục mầm non, đồng thời là nơi kết nối và hỗ trợ cộng đồng. Với giáo trình đã được nghiên cứu phù hợp với đặc thù của các cơ sở mầm non độc lập, OneSky đã tập huấn cho 𝟏.𝟏𝟑𝟎 người chăm sóc trẻ tại các nhóm lớp, mang lại lợi ích cho hơn 𝟐𝟖.𝟎𝟎𝟎 trẻ em tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hải Dương.

Xin chúc Trung tâm CSGDMN OneSky ngày một phát triển

Xin cảm ơn Trung tâm đã lựa chọn See Sound là đơn vị cung cấp âm thanh ánh sáng chơ sự kiện rất ý nghĩa này