Sheraton Grand Danang Resort

See Sound rất vinh dự là đơn vị đồng hành trong trong ngày vui, ngày trọng đại của anh Thuận và chị Ngân được tổ chức tại Sheraton Grand Danang Resort.

"Có những khoảng khắc chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi trong đời như là một cột mốc đáng nhớ. Hôm nay chính là ngày đó."

Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.