Xekaman 3

See Sound tự hào là đơn vị cung cấp và lắp đặt âm thanh ánh sáng cho sự kiện Lễ phát điện tổ máy số 1 - Công trình thủy điện Xekaman 3 (Lào).